Spine SRS

Tartalomjegyzék

Plan Analysis Tablosu

Plan Analysis Tablosu MenüsüNo.

Bileşen

PTV için kaydırıcı ayarları:

Weighting: Hesaplama için PTV’ye karşı OAR’ların önemini belirler.

PTV üzerine ağırlıklandırma (en soldaki konum):

 • En önemli OAR için her türlü katı kısıtı devre dışı bırakır

 • PTV hacim reçetesinin karşılanacağını garantiler (Dose Shaper kullanılırsa bkz. aşağıda)

PTV’ye yönelik ağırlıklandırmanın sonuçları:

 • Daha yüksek PTV hacmi kapsamı

 • Daha yüksek PTV doz homojenliği

 • Üst doz kısıtının gelişmiş bir biçimde gerçekleştirilmesi

OAR’a yönelik ağırlıklandırmanın sonuçları:

 • OAR kısıtlarının gelişmiş bir biçimde gerçekleştirilmesi

 • Gelişmiş normal doku koruması

 • Daha gevşek PTV hacmi reçetesi

Normal Tissue Sparing: PTV’yi çevreleyen bütün normal dokuların korunmasının önemini kontrol eder.

High normal doku korumasının sonuçları:

 • Daha dik doz gradyenti

 • Daha düşük (daha iyi) CI ve GI değerleri

Modulation: VMAT doz modülasyon bileşenlerini ayarlayarak modülasyon miktarını kontrol eder.

High modülasyon sonuçları:

 • Daha yüksek sayıda monitor unit

 • Kontrol noktaları arasında daha fazla yaprak hareketi

 • Bir segment içinde daha fazla yaprak hareketi

 • Daha küçük alan boyutları

 • Tüm arkların kontrol noktalarındaki monitor unit’ler arasında farklılık

Modulation öğesinin Low olarak ayarlanması (kullanılabilir en düşük ayar) bir dinamik konformal ark oluşturmaz. Bunun yerine bu ayar, kontrol noktaları arasında doz modülasyonunun devre dışı bırakılmasına neden olur (örn. doz oranı ve gantri hızında değişiklik yok). Ortaya çıkan tedavi planları, yaprak konumları manuel olarak ayarlanmış iPlan RT Dose öğesinden dinamik konformal ark planlarına benzerdir. Bu durum daha az zorlayıcı kalite güvencesi gereksinimleri bulunan tedavi planlarına yol açabilir.

PTV, PTV – boost ve boost için ayarlar:

 • Prescription: Fraksiyon sayısı ve reçete edilen doz

 • Reçete hacmi: Reçete dozu tarafından sarması istenen PTV yüzdesi
 • %D/DMAX: PTV üzerinde maksimum/istenen doz kısıtı

En önemli OAR için kaydırıcı ayarları:

Doz hacmi kısıtları: Tanımlı dozu almasına izin verilen en önemli OAR’ın maksimum hacmi; kaydırıcılar ayarlanarak önem değiştirilebilir.

 • Off: Optimizasyon sırasında OAR kısıtı dikkate alınmaz.

 • Smart: Optimizör OAR kısıtının her ihlalini cezalandırır. Ancak optimizör yine de diğer kısıtları dikkate alır.

 • Strict: OAR kısıtına çok yüksek önem verilir.

Tüm diğer OAR’lar için kaydırıcı ayarları:

 • Guardian: Seçilen OAR’ın önemini diğer OAR’lara ve PTV’ye göre ayarlar.

 • Doz hacmi kısıtları: Tanımlı dozu almasına izin verilen bir OAR’ın maksimum hacmi; kaydırıcılar ayarlanarak önem değiştirilebilir.

Mevcut Protocol ve Setup seçenekleri listesini açmak ve Advanced Editing modunu etkinleştirmek için (bkz. aşağıda) Configuration öğesini seçin.

Renkli dairesel semboller, ilgili kısıtların en ciddi ihlalini belirtirler. Örneğin, kapsama dozu karşılanmışsa (yeşil) ama istenen kısıt dozu toleransı aşarsa (kırmızı) sembol kırmızıdır.

Nesneler için diğer dairesel semboller:

 • Düz gri daire: Doz nesne için kullanılabilir değildir veya nesne için kısıt tanımlanmamıştır.

Plan Analysis tablosundaki renkli doz/hacim değerleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

 • PTV/PTV-Boost/Boost için:

  • Kapsama dozu:
   • Yeşil: Kapsama dozu karşılanmıştır
   • Sarı: Kapsama dozu kapsama hacmi için değil ama tolere edilen kapsama hacmi için karşılanmıştır
   • Kırmızı: Kapsama dozu tolere edilen kapsama hacmi için karşılanmamıştır
  • Maksimum doz kısıtı (sadece SRS dışı reçete modu için):
   • Yeşil: Doz kısıtın altındadır
   • Sarı: Doz kısıtı aşıyor, ama tolerans dahilinde
   • Kırmızı: Doz kısıtı aşıyor ve tolerans üzerinde kalıyor
  • İstenen doz kısıtı (sadece SRS reçete modu için):
   • Yeşil: Doz tolerans içindedir
   • Kırmızı: Doz toleransı her iki yönde (altında veya üstünde) aşıyor
 • OAR’lar için:

  • Yeşil: Doz ≤ kısıttır
  • Sarı: Doz kısıtı aşıyor, ama tolerans içinde kalıyor
  • Kırmızı: Doz kısıtın tolerans aralığını aşıyor
Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08