Spine SRS

Tartalomjegyzék

DICOM’a Dışa Aktarma

DICOM Dışa Aktarma İletişim KutusuYazılım otomatik olarak DICOM’a dışa aktarır. Dışa aktarım sırasında bir iletişim kutusu görüntülenir.

DICOM Uyumluluğu

DICOM’a dışa aktarma ancak plan optimizasyonu yapıldıktan sonra mümkündür. Yazılım, üçüncü taraf sistemlerine bilgileri göndermek için aktarma protokolü olarak DICOM 3.0 Merge kitaplığını kullanır. DICOM, farklı tedarikçi sistemleri arasında genel birlikte çalışabilirliği kolaylaştırır. Bu yazılımda kullanıldığı haliyle DICOM RT (Radyoterapi), iki veya daha fazla sistem arasında spesifik dijital görüntüler ve grafiksel veya görüntü dışı verilerin aktarımını işlemek için kullanılan en son DICOM nesneleri alt kümesidir.

Ayrıntılı bilgi için bkz. son DICOM Uyumluluğu bildirimleri: www.brainlab.com/DICOM.

Brainlab tarafından gerçekleştirilen DICOM yapılandırması, birlikte çalışabilirliğin her zaman doğru olduğuna dair bir garanti verildiği anlamına gelmez. Kullanıcılar ekipmanların tam işlevsel olduğunu ve doğru sonuçlar ürettiğini doğrulamalıdır.

Uyarı
Dikkat
Dikkat
Dikkat

Üçüncü Taraf DICOM Arayüzleri

IEC 62083 düzenlemeleri uyarınca giriş verilerinin doğruluğu doğrulanmalı ve eksiksiz tedavi planları kalifiye bir personel tarafından uygun biçimde incelenip onaylanmalıdır.

Uyarı
Dikkat

Güvenlik Bildirimleri

Dikkat

Dışa Aktarma Platformu Dosyaları

Kliniğinizde dışa aktarılan DICOM verilerinin amaçlanan sonraki kullanımına bağlı olarak çeşitli dışa aktarma platformu dosyaları Brainlab destek uzmanınız tarafından gereksinimlerinize göre önceden tanımlanır.

  • Dışa aktarma sırasında mevcut olan seçenekleriniz, mevcut arşiv için seçilen dışa aktarma platformu dosyasında yapılandırılan ayarlara bağlı olarak bir miktar değişiklik gösterebilir.
  • Güvenlik nedenleriyle tedavi planlarına yönelik dışa aktarma platformu dosyaları sadece Brainlab desteği tarafından düzenlenebilir.
  • Varsayılan dışa aktarma platformunun kullanılması yanlış tedaviyle sonuçlanabilir.
  • Destek mühendisi Doz Dışa Aktarımı modunu Plan yerine Beam olarak değiştirirse büyük doz hacimleri bulunan çok sayıda ışının tanımlanması halinde yazılım belleğinin dolabileceğini unutmayın.

DICOM RT dışa aktarma dosyalarını R&V sistemine alarak dinamik ark tedavi modalitesini doğrulayın. Bu parametreler lineer hızlandırıcı konsoluna aktarılabilir ve “ışın açık” mümkündür.

Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08