Spine SRS

Tartalomjegyzék

Klinik Şablon Değerlerinin İçe Aktarılması

Adım

1.

Geçerli Examples_x.x (“x.x” geçerli yazılım sürümünü belirtir) klasöründen bir şablon dosyası açın.

Bir şablon dosyasının yazılım sürümü Type parametresinin yanında görüntülenir.

2.

Görünüm modunu Adjustment olarak değiştirin.

3.

İçe aktarma simgesini seçin.

4.

Önceki yazılım sürümünde düzenlenen dosyaya gidin ve dosyayı içe aktarın.

İçe aktarılan değerler, değerin kökenini belirten yorumlarla işaretlidir.

5.

Şablon dosyası içinde adı değiştirin ve dosyayı karşılık gelen sürüm x.x (“x.x” yeni yazılım sürümünü belirtir) klasöründe önerilen adla kaydedin.

6.

İçe aktarmadan sonra içe aktarılan ve aktarılmayan değerleri güvenirlilik açısından kontrol edin ve gerekirse düzenleyin. Aşağıdaki hususları dikkate alın:

 • Sadece geçerli görünümde değiştirilebilir olan değerler içe aktarılır.
 • Sadece protokolün güncel sürümü için geçerli olan değerler içe aktarılır.
 • Eski dosya sürümündeki değerler yeni dosya sürümündeki değerlere bağlıysa yazılım yeni dosya sürümündeki varsayılan değerleri eski dosya sürümündeki bağlılıklarıyla eşleştirmek üzere otomatik olarak ayarlayabilir.

Aşağıdaki değerler yazılımın bu sürümü için yenidir ve bu nedenle önceki sürümden içe aktarılmaz:

 • Protokol Şablonları:
  • Prescription: Tolerated Dose Deviation of Maximum/Desired Dose Constraint, SRS Prescription (controlled inhomogeneity)
  • Boost bölümündeki bütün kalemler
  • Her OAR için: Tolerated Dose Deviation, Maximum Dose Mode
  • Dose Grid Parameters: (eskiden sadece Monte Carlo Statistical Dose Result Type modunda)
 • Kurulum Şablonları: Önceki sürümden bu yana yeni kalem eklenmediğinden tüm değerler yeni şablondan farklıysa içe aktarılır.

Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08