Spine SRS

Tartalomjegyzék

İş Akışı Nasıl Başlatılır?

Spine SRS yazılım sürümü 1.0 makinenizde yüklü kalırsa yazılım simgesi yalnızca Radiotherapy iş akışında seçilebilir. Spine SRS yazılım sürümü 1.5’e aşağıda açıklandığı şekilde erişilir.

Adım

1.

Bir hasta seçin.

2.

Spine SRS planlamasına yönelik iş akışını seçin.

3.

BT ve MR görüntü setlerini ve tanımlanmış nesne ya da kaydedilmiş tedavi planı içeren uygun bir hasta veri setini seçin.

4.

OK öğesini seçin.

Yazılım otomatik olarak bu iş akışı için tüm Elements’ı görüntüler.

5.

Planın o anki durumunu incelemek için DICOM Viewer’ı seçin.

6.

Cranial SRS ile kaydedilen doz planlarını incelemek için Dose Review’u seçin (isteğe bağlı).

7.

Planlama için kullanmak istediğiniz iki veya daha fazla görüntü setini (örn. BT ve MR) birleştirmek için Image Fusion’ı seçin.

8.

Herhangi bir MR distorsiyonunu (varsa), BT görüntü setiyle daha iyi füzyon için MR görüntü setini elastik olarak deforme ederek düzeltmek için Spine Curvature Correction’ı seçin.

9.

Otomatik olarak segmentli nesneler (örn. risk altındaki organlar) oluşturmak ve bu nesneleri inceleyip düzeltmek için Anatomical Mapping’i seçin.

10.

Tedavi etmek istediğiniz tümörü konturlamak ve tanımlamak için SmartBrush’ı kullanın.

11.

Nesneleri incelemek ve düzeltmek, nesnelere boşluk eklemek ve mevcut nesnelerin operasyonlarına dayalı olarak yeni nesneler oluşturmak için (örn. Üst üste binmiş iki nesneden yeni bir nesne oluşturma) Object Manipulation’ı seçin.

12.

Bir radyasyon tedavisi planı oluşturmak için Spine SRS’i seçin.

13.

Bir fantom üzerinde bir tedavi planını haritalamak için RT QA’i seçin.

Daha fazla bilgi için bkz. DICOM Viewer, Dose Review, Image Fusion, Anatomical Mapping, SmartBrush, Object Manipulation ve RT QA Yazılım Kullanım Kılavuzları.

Uyarı
Uyarı
Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08