Spine SRS

Tartalomjegyzék

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami

Kompatibilné zdravotnícke zariadenia Brainlab

Varovanie

Kompatibilné zdravotnícke zariadenia iných značiek než Brainlab

Tento softvér dokáže vykonávať export do systémov Record and Verify pomocou formátu DICOM.

Ďalšie zariadenia iných značiek než Brainlab

Varovanie
Varovanie
Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07