Spine SRS

Tartalomjegyzék

Množiny údajov

Požiadavky na skenovanie

Obráťte sa na skenovací protokol Brainlab.

Tento softvér dokáže prečítať a načítať len schválené a platné konverzné tabuľky Hounsfieldovej jednotky (HU) na elektrónovú hustotu (ED). Konverzné tabuľky z jednotiek HU na ED môžu byť vytvorené a schválené iba v sekcii Physics Administration.

Ak skener stupnice HU prekročí 12-bit (-1 024 až +3 071), vyššie hodnoty budú zaokrúhlené:

  • Hodnoty < -1 024 budú zaokrúhlené na -1 024

  • Hodnoty > 3 071 budú zaokrúhlené na 3 071

Škálovanie obrazov CT musí byť pred začiatkom liečby pacienta overené, pretože iba nelokalizované údaje sú podporované.

Obmedzenia na import a export

Iba množiny údajov s maximálnou dĺžkou skenu 1 000 mm a menej ako 400 rezov môžu byť importované a exportované.

Prekrývajúce sa objekty

Ak sa objekty prekrývajú, objekt s najvyššou hodnotou HU určuje hodnotu HU priestoru, kde sa objekty kryjú.

Bezpečnostné upozornenia

Varovanie
Varovanie
Varovanie
Varovanie
Varovanie
Varovanie
Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07