Spine SRS

Tartalomjegyzék

Výhody prístupu halo

Výhoda označenia niektorých voxelov ako „budú obetované“ je, že optimalizátor bude informovaný o tom, ktoré voxely budú vybrané pri znížení pokrytia. To zabraňuje zlým kompromisom, ako napríklad zníženiu pokrytia v PTV voxeloch, ktoré sú príliš ďaleko od akéhokoľvek OAR.

Plánovacie nástroje, ktorým chýba toto automatické vytváranie objektov halo, musia zvyčajne manuálne vytvoriť pomocné štruktúry určené na rovnaký účel. Výhody nášho prístupu sú:

  • Automatizácia
  • Rýchlejší proces plánovania liečby
  • Garancia, že objekt halo bude mať presne tú správnu veľkosť, ktorá bude adekvátna k povolenému „obetovanému“ pokrytiu PTV a tým pádom ponúka presnú kontrolu nad kompromisom medzi pokrytím PTV a šetrením OAR

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07