Spine SRS

Tartalomjegyzék

Pracovný tok revalidácie softvéru

Krok

1.

Spustite Brainlab Elements a zvoľte vhodného pacienta.

2.

Kliknite na ikonu softvéru, aby ste začali pracovný tok.

3.

Vyberte vhodnú množinu údajov pacienta vrátane aspoň jednej množiny obrazov CT a tumoru.

4.

Spustite softvér.

5.

Vyberte lôžko a prispôsobte jeho polohu.

6.

Skontrolujte, či sa pri zmene výberu lôžka zobrazenie aktualizuje.

7.

Skontrolujte, či môžete použiť funkciu orezávania vo všetkých zobrazeniach.

8.

Potvrďte orientáciu liečby.

9.

Zvoľte Next.

10.

Skontrolujte, či sa ďalšia strana správne načítala.

11.

Zvoľte Next.

12.

Skontrolujte Outer Contour.

13.

Zvoľte Next.

14.

Skontrolujte, či sa hlavná stránka otvorila správne.

15.

Vyberte profil zariadenia a energiu.

16.

Kliknite na Select aby ste skontrolovali, či sú šablóny Protocol a Setup zvolené.

17.

Skontrolujte, či môžete prechádzať, približovať/odďalovať, posúvať a vykonávať obrazové vyváženie.

18.

Skontrolujte, či je tlačidlo Calculate zapnuté a zvýraznené oranžovou farbou.

19.

Zvoľte Calculate a skontrolujte, či výpočet funguje.

20.

Po dokončení výpočtu skontrolujte, či sú na dostupných MRI a CT množinách obrazov zobrazené krivky izodóz.

21.

Skontrolujte, či sa zobrazuje legenda k dávkovaniu.

22.

Skontrolujte, či sa farba symbolov v tabuľke Plan Analysis aktualizovala tak, aby zobrazovali aktuálne výsledky.

23.

Skontrolujte, či sa krivky DVH menia, keď zvolíte rôzne objekty.

24.

Vyberte rôzne oblúky v 3D zobrazení oblúka a skontrolujte, či sa ekvalizér podľa toho prispôsobuje.

25.

Potiahnite ekvalizér. Hýbe sa gantry v súlade s ním? Aktualizuje sa zobrazenie beam’s eye view podľa toho?

26.

Skontrolujte, či sa všetky zobrazenia vo všetkých usporiadaniach zobrazujú správne.

27.

Vyberte Back a skontrolujte, či sa objaví dialógové okno s informáciou, že zmena modelu pacienta spôsobí stratu liečebného plánu.

28.

Skontrolujte všetky kroky zahrnuté vo vytváraní a ukladaní PDF.

29.

Exportujte plán do R&V systému a do nástroja ExacTrac. Skontrolujte, či sa zhrnutie exportu otvára a zatvára.

30.

Zatvorte aplikáciu. Revalidácia je dokončená.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07