Spine SRS

Tartalomjegyzék

Prípravy v koronárnych a sagitálnych rezochNa druhej stránke príprav môžete orezať zobrazenia tak, aby zahŕňali všetky relevantné oblasti liečby v Outer Contour a (ak ste zvolili lôžko) prispôsobiť lôžko v koronárnych a sagitálnych rezoch.

Krok

1.

Vyberte funkciu Crop . Potiahnite strany modrých obdĺžnikov tak, aby zahŕňali oblasť údajov o pacientovi, ktoré algoritmus zohľadní pri vytváraní kontúry Outer Contour.

2.

Zvoľte Adjust . Potiahnite modré znázornenia lôžka (ak sú dostupné) a umiestnite ho do obrazov skenov.

Môžete si pomôcť značkami fixačných otvorov zobrazenými v modrých znázorneniach lôžka.

3.

Zvoľte Next pre pokračovanie.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07