Spine SRS

Tartalomjegyzék

Ako si vybrať profil zariadenia a protokolKrok

1.

V ponuke Configuration najprv zvoľte profil zariadenia z rozbaľovacieho zoznamu . Na identifikáciu profilu zariadenia sa zobrazí dátum a čas vytvorenia.

Automaticky sa v zozname zobrazujú iba schválené profily zariadení. Ak chcete vidieť úplný zoznam, zaškrtnite políčko vedľa Show all profiles.

2.

Vyberte si modalitu energie z rozbaľovacieho zoznamu . Na identifikáciu modality energie sa zobrazí dátum a čas vytvorenia.

Automaticky sa v zozname zobrazujú iba schválené modality energie. Ak chcete vidieť úplný zoznam, zaškrtnite políčko vedľa Show all profiles.

Hneď, ako si vyberiete modalitu energie, aktivuje sa rozbaľovacia ponuka šablóny Protocol.

3.

Vyberte si šablónu Protocol z rozbaľovacieho zoznamu .

Po vybraní protokolu softvér načíta hodnoty definované v šablóne (napr. predpísaná dávka, frakcionácia, nastavenia obmedzení na PTV a OAR) a zobrazí ich v tabuľke Plan Analysis. Tieto hodnoty musia byť skontrolované a môžu byť zmenené v nástroji Clinical Protocol Editor. Niektoré hodnoty môžu byť zmenené v rozbaľovacej ponuke Advanced.

Varovanie
Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07