Spine SRS

Tartalomjegyzék

Ako vykonať revalidáciu softvéru

Základné informácie

Toto je odporúčaný test revalidácie systému nasledujúci menšie zmeny vo vašom systéme, vrátane:

  • Rýchlych opráv operačného systému

  • Inštalácie antivírusových skenerov

  • Inštalácie softvérov tretích strán

Aspoň jeden testovací DICOM pacient by mal byť dostupný na túto procedúru.

Pri závažných zmenách operačného systému (nový OS, SP atď.) kontaktujte podporu Brainlab.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07