Spine SRS

Tartalomjegyzék

Dokončenie kontroly plánu

Prepočítanie plánu

Ak sa rozhodnete plán prispôsobiť, musíte ho prepočítať tak, že kliknete na Calculate. Ak je výsledok uspokojivý, pokračujte uložením, vytlačením a exportom.

Vytvorenie druhého plánu

Varovanie
Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07