Spine SRS

Tartalomjegyzék

Ako softvér vypočíta index konformityCI a GI sa vypočítajú pomocou vyhodnotenia dávky v PTV s pridaním okruhu rozšírenia normálneho tkaniva . Veľkosť rozšírenia je prednastavená na 30 mm.

Softvér preskúma dávku na hranici okruhu normálneho tkaniva. Ak sa krivka 50 % alebo 100 % izodózy nachádza vnútri okruhu normálneho tkaniva, softvér môže vypočítať príslušný index konformity . Ak sa krivka 50 % a/alebo 100 % izodózy nenachádza vnútri objemu PTV a okruhu normálneho tkaniva, softvér nemôže vypočítať príslušný CI/GI . Ak izodóza prekročí aspoň jeden z bodov na hranici okruhu normálneho tkaniva, softvér zobrazí N/A. Indexy konformity priemerných objemov budú n/a, ak index aspoň jedného PTV bude n/a.

Ak žiadny z voxelov PTV nedosiahne predpísanú dávku, softvér pre indexy konformity zobrazí – –.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07