Spine SRS

Tartalomjegyzék

Usporiadanie 3D zobrazeniaOtvorte usporiadanie 3D View pre zobrazenie DVH a iných užitočných funkcií posudzovania, ktoré vám pomôžu identifikovať miesta, ktoré dostanú príliš veľkú alebo príliš malú dávku.

Č.KomponentPopis

DVHDVH vybranej štruktúry.

Dose Surface

Zobrazí rozhranie povrchu dávky medzi najkritickejším OAR a PTV na volumetrické preskúmanie poklesu dávky. Umožňuje vám skontrolovať distribúciu dávky najdôležitejších OAR a PTV na opačných 3D povrchoch.

Beam’s Eye View

PTV, ktoré prijíma dávku z aktuálne zvoleného oblúka v určitom uhle je zobrazené ako vrstva na zobrazení listov MLC, vrátane ožarovaného poľa.

Poloha čeľustí je zobrazená ako obdĺžnik okolo PTV.

Potiahnite vrch šípky alebo kliknite na oranžové čiary dole, aby ste zmenili uhol gantry.

3D zobrazenie oblúkaUmožňuje vám:

  • Vybrať ktorýkoľvek oblúk na kontrolu (zobrazenie je aktualizované v Beam’s Eye View).
  • Vybrať 3D objekt na zobrazenie v DVH (alebo vybrať objekt z ponuky Data).

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07