Spine SRS

Tartalomjegyzék

Nástroje Outer ContourPonuka nástrojov funkcie Outer Contour vám umožňuje jemne vyladiť vonkajšiu kontúru.

Možnosť zobrazenia

Popis

Brush

Pridá sa k už existujúcej vonkajšej kontúre (modrá čiara) v axiálnych, sagitálnych a koronárnych rezoch.

Erase

Odstráni vonkajšiu kontúru (modrá čiara) v axiálnych, sagitálnych a koronárnych rezoch.

Undo

Vráti späť poslednú urobenú zmenu. Kliknite na ňu viackrát, aby ste sa vrátili dozadu o niekoľko krokov.

Auto Create

Vráti späť všetky zmeny vykonané pre vonkajšiu kontúru a automaticky vytvorí novú vonkajšiu kontúru, aj keď ste nahrali externe vytvorenú vonkajšiu kontúru.

Brush Size

Použite jazdec na zväčšenie alebo zmenšenie priemeru štetca.
Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07