Spine SRS

Tartalomjegyzék

Ako vykonať liečbu viacerých objektov

V súčasnosti môže aplikácia Spine SRS vypočítať iba plán liečby jedného PTV ako jedného spojeného objemu. Ak chcete vykonať liečbu viacerých metastáz, je potrebné ich liečiť samostatne alebo spolu ako jeden spojený objem objektu podľa popisu v nasledujúcich krokoch.

Krok

1.

Vytvorte GTV a CTV pre každú metastázu v aplikácii SmartBrush.

2.

Prejdite do časti Object Manipulation.

3.

Pomocou funkcie Union spojte izolované objekty CTV.

4.

Skombinujte objemy do jedného cieľového objemu (napr. pomocou SmartBrush alebo SmartShaper).

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07