Spine SRS

Tartalomjegyzék

Usporiadania

Zvoľte Data, aby ste otvorili ponuku Layouts a mohli prepínať medzi zobrazeniami usporiadania.

Usporiadanie

Popis


Funkcia Overview zobrazí:

 • Ľavá strana: Tabuľka Plan Analysis

 • Axiálne, koronárne a sagitálne zobrazenie rezu

 • DVH: Dávkovo-objemový histogram momentálne zvoleného objektu

 • Vpravo dole: Zameniteľná množina obrazov, ktorá zobrazuje axiálne, koronárne alebo sagitálne zobrazenie rezuFunkcia 3D View zobrazí:

 • DVH: Dávkovo-objemový histogram momentálne zvoleného objektu.

 • Dose Surface: Zobrazí rozhranie povrchu dávky medzi najkritickejším OAR a PTV na volumetrické preskúmanie poklesu dávky. Umožňuje vám skontrolovať distribúciu dávky najdôležitejších OAR a PTV na opačných 3D povrchoch.

 • Beam’s Eye View: Zobrazí tvar MLC pre každý kontrolný bod vybraného oblúku.

 • 3D zobrazenie oblúka: Najskôr zobrazí oblúky tak, ako sú definované v nástroji Clinical Protocol Editor na 3D zobrazení PTV a okolitých OAR. Oblúky sú aktualizované po každom výpočte.Beam’s Eye View zobrazí:

 • 3D zobrazenie oblúka: Najskôr zobrazí oblúky tak, ako sú definované v nástroji Clinical Protocol Editor na 3D zobrazení PTV a okolitých OAR. Oblúky sú aktualizované po každom výpočte.

 • Beam’s Eye View: Zobrazí MLC na rovnako distribuovaných uhloch gantry vybraného oblúka. Oblúk môžete zmeniť v 3D zobrazení oblúka.Gallery View zobrazí:

 • Ľavá strana: Tabuľka Plan Analysis.

 • Rezy zobrazené vedľa seba pre rýchle posúvanie alebo prechádzanie.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07