Spine SRS

Tartalomjegyzék

Informácie predbežného plánovania

Príprava na Spine SRS pomocou Image Fusion

Pri vykonávaní Image Fusion ako prípravy na Spine SRS je potrebné definovať jedinečné plánovacie CT a vykonať syntézu s inými dostupnými množinami obrazov (napr. MRI). Na množinu obrazov použitú na výpočet dávky sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

 • Musí obsahovať presne jednu množinu obrazov s modalitou CT.

 • Množina obrazov CT musí byť vykonaná v polohe na chrbte.

 • Množina obrazov CT musí byť vykonaná v polohe s hlavou napred.

 • Množina obrazov CT nesmie byť naklonená.

 • Môžu byť použité množiny obrazov s inou modalitou než CT, no musí byť vykonaná ich syntéza s množinou obrazov CT.

 • Všetky množiny obrazov musia byť syntetizované.

Príprava na Spine SRS pomocou Anatomical Mapping

Na automatické vytvorenie segmentovaných objektov (napr. rizikových orgánov), ako aj na overenie a vylepšenie/pretvorenie týchto objektov, použite Anatomical Mapping.

Funkcia Anatomical Mapping automaticky definuje: Type = názov orgánu a Role = Undefined.

Príprava na Spine SRS pomocou SmartBrush

Aby aplikácia Spine SRS fungovala, vyznačte kontúru metastázy, ktorú chcete liečiť. SmartBrush automaticky definuje: Name = Gross tumor, Type = Tumor, Role = GTV.

Po vytvorení kontúr tumoru SmartBrush automaticky vytvorí:

 • CTV a definuje: Name = Clinical target, Type = Unknown a Role = CTV
 • Kanál chrbtice a definuje: Name = Spinal Canal, cropped, Type = Spinal Canal a Role = OAR
V prípade potreby je možné vytvoriť boost objekt v rámci tumoru s vytvorenými obrysmi, pričom tento objekt musí byť definovaný ako Role = CTV. Spine SRS automaticky zistí PTV prítomné v rámci PTV alebo tumor v úlohe boostu a vypočíta boost ako SIB (simultánny integrovaný boost) plán.

Príprava na Spine SRS pomocou Object Manipulation

Ak chcete, môžete vytvoriť PTV v aplikácii Object Manipulation tak, že pridáte k CTV bezpečnostný lem.

Object Manipulation automaticky definuje: Type = Undefined, Role = PTV.

Vyhľadanie PTV a boostu

Spine SRS vyhľadá PTV a boost (ak sú dostupné) na liečbu v nasledujúcom poradí:

 1. Role = PTV. Ak nie je nájdený žiaden vhodný objekt, tak

 2. Role = CTV. Ak nie je nájdený žiaden vhodný objekt, tak

 3. Type = Tumor.

 4. Softvér automaticky rozpozná boost, ak nájde presne jedno PTV úplne uzavreté vo vnútri iného PTV.

Zmenené údajeAk pridáte, zrušíte výber alebo zmeníte akékoľvek množiny údajov (napr. syntézu obrazov) alebo objekty (napr. tvar tumoru), ktoré patria do načítaného liečebného plánu v aplikácii predbežného plánovania Elements, plán sa prispôsobí zmenám. Po spustení aplikácie Spine SRS vás upozorní správa uvedená vyššie. Zvoľte OK, aby ste potvrdili a prispôsobili konečný plán RT najnovším zmenám.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07