Spine SRS

Tartalomjegyzék

Úvod

Základné informácie

Keď bude váš plán uspokojivý, zvoľte Next. To vám umožní:

  • Uložiť plán.

  • Vytvoriť PDF dokument alebo si svoj plán vytlačiť.

  • Exportovať plán do DICOM. Umožní vám to presunúť ho do systému Record and Verify (R&V), do Dose Review a ExacTrac.

Zmeny v menách pacientov a ID by ste mali vykonávať obozretne. Napríklad použitie špeciálnych znakov by mohlo spôsobiť nechcenú duplikáciu zložky pacienta.

Varovanie

Vo všeobecnosti vie softvér exportovať údaje do všetkých väčších R&V systémov. Viac informácií nájdete v kapitole DICOM export.

Jednotky

Všetky veličiny v dokumente PDF sú dané v metrických jednotkách. Ak nie je uvedená žiadna jednotka, jej predpokladaná hodnota je daná v milimetroch.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07