Spine SRS

Tartalomjegyzék

Údaje DICOM (systémy tretích strán)

Importovanie údajov

Na importovanie údajov zo systémov tretích strán do RT Elements musia byť tieto údaje prenesené sieťovým pripojením DICOM pomocou BL_IMPORT ako AET na porte 104.

Všetky údaje DICOM RT, ktoré sa prenášajú do AET, sú vyhodnotené pre importnú konverziu. Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o zhode s predpismi DICOM na: http://www.brainlab.com/en/DICOM.

Obmedzenia systému DICOM RT Import Performer

Na importované údaje sa vzťahujú tieto obmedzenia:

  • Systém DICOM RT Import Performer neimportuje žiadnu dávku alebo informácie o pláne, ktoré môže používať softvér RT Planning Elements.
  • Zmeny elektrónovej hustoty sa neimportujú.
  • Kontúry RT Structure Set typu POINT sa neimportujú.
Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07