Spine SRS

Tartalomjegyzék

Ako upravovať šablóny klinického protokoluKrok

1.

Aby ste získali prístup k sade predvolených šablón, buď:

  • Spustite aplikáciu Clinical Protocol Editor na pracovnej ploche alebo v rozhraní Origin Server v závislosti od vašej inštalácie, alebo
  • Vyhľadajte: %BRAINLAB_SHARED%/RT/ClinicalProtocols/SpineSRS<version #> pomocou Windows Explorer (Windows Prieskumník) a otvorte požadovaný súbor.

2.

Zmeňte režim zobrazovania na Adjustment a zadajte heslo, čím povolíte úpravy.

3.

Ak chcete upraviť hodnotu, dvakrát kliknite na parameter.

Otvorí sa vyskakovacie okno . V popise nájdete užitočné informácie o upravovaní.

4.

Nakonfigurujte premenné v nasledujúcich tabuľkách.

5.

Premenujte šablónu, aby ste vytvorili nový klinický protokol na klinické účely.

6.

Zvoľte Save.

Prehľadajte príslušný priečinok Brainlab a nájdite správnu verziu softvéru (napr., %BRAINLAB_SHARED%/RT/ClinicalProtocols/SpineSRS1.5). Odporúča sa zvoliť navrhovaný názov, aby ste zabezpečili zhodu medzi názvom v súbore a názvom súboru.

7.

Ak už vzorové protokoly zo vzorového priečinku nepotrebujete, môžete ich zo systému súborov vymazať vyhľadaním: %BRAINLAB_SHARED%/RT/ClinicalProtocols s pomocou Windows Explorer (Windows Prieskumník) a odstráňte zodpovedajúce súbory alebo celý vzorový priečinok.

Vzorové protokoly potom viac nebudú prístupné vo výbere Protocol a Setup v rámci softvéru.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07