Spine SRS

Tartalomjegyzék

Indexy konformity DVH

Základné informácie

Index konformity ukazuje, ako presne objem distribúcie dávky zodpovedá veľkosti a tvaru PTV. Softvér tiež poskytne inverzný Paddickov index konformity (CI) a index gradientu (GI) pre cieľový objem.

Varovanie

Paddickov inverzný index konformity (CI)

CI opisuje, ako 100 % objemu izodózy zodpovedá cieľovému objemu. Vypočíta sa to ako inverzný Paddickov index CI:  • Prvá podmienka penalizuje normálne tkanivo, ktoré dostane dávku vyššiu ako je dávka pokrytia, Dcoverage.

  • Druhá podmienka penalizuje studené miesta (s dávkou nižšou ako dávka pokrytia) vnútri objemu tumoru.

Dokonalá teoretická distribúcia dávky by mala CI s hodnotou „1“.

Index gradientu (GI)

GI opisuje prudkosť poklesu dávky zo 100 % izodózy na 50 % izodózy:Dokonalá teoretická distribúcia dávky by mala GI s hodnotou „1“.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07