Spine SRS

Tartalomjegyzék

Úvod

Základné informácie

Na vytváranie plánov liečby ožarovaním využívajúcich techniku volumetrickej modulovanej oblúkovej terapie (VMAT) sa používa špecifický algoritmus na optimalizáciu indikácií.

Hlavné kroky počas optimalizácie by sa dali zhrnúť takto:

  • Duplikácia oblúkov: PTV je rozdelené na viaceré (ďalšie) konvexné pomocné objemy, aby sa podporila následná optimalizácia VMAT pri vyhľadaní plánu liečby s vysokou kvalitou.

  • Optimalizácia VMAT: Spočíva v nájdení optimálnych tvarov a váh kontrolných bodov (monitorové jednotky na oblúkový segment) viaclistového kolimátora (MLC), aby sa splnili dozimetrické obmedzenia.

Nasledujúce sekcie tieto kroky podrobne popisujú. Ďalšie sekcie popisujú, ako môže byť výsledok optimalizácie upravený a popisujú tiež technické pozadie plánov VMAT.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07