Spine SRS

Tartalomjegyzék

Ako definovať modelové nastavenia pacientaNa prvej stránke príprav musíte definovať nastavenia Patient Model. Môžete orezať zobrazenia tak, aby zahŕňali všetky relevantné oblasti liečby v Outer Contour a (ak ste zvolili lôžko) prispôsobiť lôžko v axiálnych a sagitálnych rezoch.

Krok

1.

Vyberte si lôžko z rozbaľovacieho zoznamu .

Štandardné nastavenie je None. Ak nie je vybraný žiadny model lôžka, môže byť lôžko vyrezané z CT pomocou nástroja na orezávanie. Ak lôžko v CT nie je vyrezané, bude zahrnuté do výpočtu dávky.

Ak je vybraný model lôžka, model vnútorného lôžka sa zobrazí v modrej farbe a bude zahrnutý do výpočtu dávky. Vybraný model nahradí lôžko v CT a stane sa súčasťou modelu tkaniva.

2.

Vyberte si konverznú tabuľku z HU na ED z rozbaľovacieho zoznamu .

Iba schválené konverzné tabuľky z HU na ED sú viditeľné vo výbere.

3.

Potvrďte, že orientácia pacienta počas liečby je na chrbte a hlavou smerom ku gantry tak, že kliknete na začiarkavacie políčko vedľa položky Treatment Orientation .

4.

Vyberte funkciu Crop . Potiahnite strany modrých obdĺžnikov tak, aby zahŕňali oblasť údajov o pacientovi, ktoré algoritmus zohľadní pri vytváraní kontúry Outer Contour.

5.

Zvoľte Adjust . Potiahnite modré znázornenia lôžka a umiestnite ho do obrazov skenov. Objekty importovaného lôžka sa zobrazia v bielej farbe ako pomôcka pri umiestňovaní. Pomôcka pri umiestňovaní zmizne po dokončení ťahania.

6.

Zvoľte Next .

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07