Spine SRS

Tartalomjegyzék

Dose Shaper

Základné informácie

Liečebné plány VMAT sa zvyčajne snažia vyvažovať niekoľko protichodných podmienok (napr. predpis PTV a obmedzenia na rizikové štruktúry). Algoritmus nájde najlepšie kompromisy pre naplnenie týchto podmienok, no tieto kompromisy nemusia vytvoriť dokonalú distribúciu dávky pre každého pacienta. Funkcia Dose Shaper vám umožňuje lokálne tvarovať distribúciu dávky na lepšie naplnenie potrieb plánovacieho personálu.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07