Spine SRS

Tartalomjegyzék

Technické požiadavky

Prihlasovacie informácie

Varovanie

Hardvérové špecifikácie

Počítačový hardvér by sa mal používať v nemocničnom prostredí. Nemocnica musí dodržiavať všeobecné nariadenia a normy, ako napr. IEC 60601-1 a IEC 60950 (v nemocničnom prostredí sa môžu používať iba časti kompatibilné s platnými normami).

KomponentMinimálne požiadavkyOdporúčané požiadavky
Procesor

Intel XEON CPU s mikroarchitektúrou Westmere (vydanou v januári 2010) a so 6 fyzickými jadrami.

alebo

Intel i7 CPU s mikroarchitektúrou Haswell (vydanou v júni 2013) a so 4 fyzickými jadrami.

Príklady:

 • 2 x Intel Xeon X5660
 • Intel Core i7-4770S

Intel XEON CPU s mikroarchitektúrou Skylake (vydanou v auguste 2017) alebo novšou.

Počet jadier:

 • Softvér je schopný využiť vyšší počet jadier
 • Rýchlosť výpočtov sa s vyšším počtom jadier a taktovacou rýchlosťou zvyšuje
 • Odporúča sa minimálne 12 fyzických jadier
Napríklad:

 • Intel Xeon W 2195, Intel Xeon Gold 6148
Pamäť

24 GB

Na serveroch 4 GB dodatočnej pamäte na každého ďalšieho používateľa.

64 GB

Na serveroch 16 GB dodatočnej pamäte na každého ďalšieho používateľa.

Grafická karta

Grafická karta kompatibilná s DirectX 11 s aspoň 1 GB grafickej pamäte a úrovňou hardvérovej funkcie 10.

Minimálna verzia riadiaceho programu pre karty NVIDIA: 361.91 (ODE Branch).

Napríklad:

 • NVIDIA Quadro 2000

Grafická karta pre pracovné stanice kompatibilná s DirectX 12 s aspoň 4 GB grafickej pamäte a úrovňou hardvérovej funkcie 11.

Odporúča sa vysokopamäťová šírka pásma medzi pamäťou urýchľovača a urýchľovačom a aspoň 640 GPU jadrá.

Séria NVIDIA Quadro s čipovou súpravou Pascal alebo novšou s verziou riadiaceho programu NVIDIA: 385.41 alebo novšou (ODE Branch).

Príklady:

 • NVIDIA Quadro P2000, NVIDIA Quadro P4000
Rozlíšenie obrazovky1 920 x 1 080

1 920 x 1 200 (WUXGA)

2 560 x 1 440 (WQHD)

Sieťové pripojenie100 Mbit/s1 Gbit/s

Aktuálne podporované platformy Brainlab:

 • Plánovacia stanica 9 Premium
 • Plánovacia pracovná stanica 8.0 RT (Plánovacia pracovná stanica pre RT)

 • Plánovacia stanica 7 Pracovná stanica (Plánovacia pracovná stanica Premium)

 • Hardvér servera Node 5.1 Premium
 • Hardvér servera Node 5.1
 • Hardvér servera Node 5.0 (iPlanNet Server 5.0)
 • Hardvér servera BL 4.0 (Hardvér servera Node)

Upozornenie

Softvérové predpoklady

Aktuálne podporované platformy Brainlab:

 • Windows Ultimate 7 64-bit, SP1
 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
 • Windows Server 2012 R2 64-bit
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2008 64-bit, SP2 (neodporúča sa)

Podrobné informácie o kompatibilite balíka Service Pack vám poskytne odborník podpory spoločnosti Brainlab.

Upozornenie

Aktualizácie operačného systému (rýchle opravy) alebo softvéru tretích strán by mali byť vykonávané mimo pracovných hodín nemocnice a v skúšobnom prostredí, aby sa overilo správne fungovanie systému Brainlab. Brainlab monitoruje vydané rýchle opravy systému Windows a kontroluje prítomnosť chýb. Kontaktujte podporu Brainlab, ak sa vyskytnú akékoľvek problémy týkajúce sa rýchlych opráv operačného systému.

Po prijatí systému bude vytvorená záloha inštalácie softvéru. Táto záloha nebude fungovať na iných pracovných staniciach než na tej, na ktorú má softvér licenciu.

Antivírusový skener

Ak je systém zapojený do lokálnej siete (LAN), systém Brainlab odporúča inštaláciu softvéru na ochranu pred malvérom (napr. antivírusový skener) a udržiavanie definujúcich súborov aktuálnych. Majte na pamäti, že nastavenia softvéru na ochranu pred malvérom môžu ovplyvniť výkon systému. Ak sa napríklad monitoruje každý prístup k súborom, môže byť načítanie a ukladanie údajov pacientov pomalé. Preto Brainlab odporúča vypnutie skenovania v reálnom čase a vykonávanie antivírusových skenov mimo pracovných hodín nemocnice.

Požiadavky na uvedenie do prevádzky

Varovanie
Varovanie

Pre uvedenie softvéru na plánovanie liečby do prevádzky platí Príručka používateľa softvéru Physics Administration 5.0/5.5 a pokyny uvedené v najnovšej revízii Technickej referenčnej príručky Fyzikálnych princípov Brainlab. Výlučne profily zariadení vytvorené softvérom Physics Administration 5.0/5.5 sú platné pre použitie v kombinácii s týmto softvérom.

Varovanie
Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07