Spine SRS

Tartalomjegyzék

Ako zobraziť DVHKrok

Aby ste zobrazili DVH pre konkrétny objekt, zvoľte objekt buď kliknutím naň v tabuľke Plan Analysis (usporiadanie Overview) alebo v ponuke Data .

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07