Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Faktiske og oppgitte verdier som vises for tumorer og OAR-erVerdiene oppgis for hver tumor (venstre) og hvert OAR (høyre) i formatet faktisk verdi (oppgitt verdi).

Nr.Komponent

Faktisk verdi. Dette er det nåværende resultatet av planoptimaliseringen. De faktiske verdiene er plassert på venstre side, og de er uthevet i enten grønt eller rødt for tumorer, eller i grønt, rødt eller gult for OAR-er.

Symbol. Den ytre ringen er i fargen til den øvre verdien, og den indre sirkelen er i fargen til den nedre verdien.

Oppgitt verdi. Dette er en verdi angitt av malen, som en god plan bør oppnå. Disse malverdiene er utledet fra kliniske artikler og klinikere, og de er de beste tilgjengelige. De kan ikke endres. Gi oppgitte verdiene står i parentes på høyre side.

Du finner mer informasjon om de oppgitte verdiene for tumorene og OAR-ene under.

Hvis tolkningen av de beregnede resultatene er uklare, må du snakke med en strålingsonkolog.

Art. nr. 60919-43NO

A kibocsájtás napja: 2020-01-23