Dose Review

Aan de slag

Achtergrond

Met Dose Review kunt u dosisplannen beoordelen die zijn opgeslagen met een van de RT Planning Elements (bijv. Multiple Brain Mets SRS).

Met de voorgaande softwareversie, Dose Review 1.0, kunt u dosisplannen beoordelen die zijn geïmporteerd via software van derden.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
Waarschuwing
Waarschuwing

DICOM-conformiteit

De software gebruikt de DICOM 3.0 Merge-bibliotheek als overdrachtsprotocol om informatie aan systemen van derden te leveren. DICOM ondersteunt algemene interoperabiliteit tussen systemen van verschillende leveranciers. DICOM RT (radiotherapie) zoals gebruikt in deze software is de meest recente subset van DICOM-objecten die worden gebruikt om de overdracht van specifieke digitale beeld-, grafische en niet-beeldgegevens tussen twee of meer systemen te regelen.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de nieuwste DICOM conformiteitsverklaring op: www.brainlab.com/DICOM.

De DICOM-configuratie die wordt uitgevoerd door Brainlab is geenszins een garantie dat de interoperabiliteit altijd correct is. De gebruikers moeten controleren of hun apparatuur volledig functioneert en nauwkeurige resultaten produceert.

Waarschuwing
Aandachtspunt
Aandachtspunt
Aandachtspunt

DICOM-interfaces van derden

Waarschuwing
Aandachtspunt
Art-Nr.: 60919-35NL

Datum izdavanja: 2019-07-03