Lead Localization

Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab

Brainlab® to zastrzeżony znak towarowy firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA.

Znaki towarowe innych firm

Microsoft® i Windows® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation.

Informacje dotyczące patentów

Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów bądź zgłoszeń patentowych. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.brainlab.com/patent.

Zintegrowane oprogramowanie innych firm

To oprogramowanie jest częściowo oparte na poniższych pracach. Pełna licencja i informacje o prawach autorskich można znaleźć pod podanymi niżej linkami:

Oznaczenie CE  • Oznaczenie CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy Rady Europy 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych (MDD).
  • Według zasad określonych w dyrektywie MDD Lead Localization jest produktem klasy IIb.

Sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dla lekarzy lub na ich zamówienie.

Nr art.: 60917-70PL

Date de publication: 2019-02-07