Lead Localization

Używanie systemu

Przeznaczenie Lead Localization

Aplikacja Lead Localization jest przeznaczona do zastosowania po operacji na komputerze lub laptopie, w sali operacyjnej lub poza nią, w celu zdefiniowania położenia wszczepionych odprowadzeń względem danych obrazowych pacjenta.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Wskazania do stosowania aplikacji Lead Localization obejmują przeglądanie, prezentację i dokumentację obrazowania medycznego. Aplikacja zawiera różne moduły do przetwarzania obrazu, fuzji obrazów, wizualizacji i segmentacji na podstawie atlasu, śródoperacyjnego planowania funkcjonalnego, którego wyniki mogą zostać wykorzystane np. do operacji stereotaktycznych sterowanych obrazem lub z innymi urządzeniami do dalszego przetwarzania i wizualizacji.

Przykładowe procedury to między innymi:

sprawdzanie procedur chirurgicznych w obrębie czaszki, takich jak minimalnie inwazyjne interwencje stereotaktyczne, biopsje, planowanie i symulacja trajektorii do stymulacji i rejestrowania za pomocą odprowadzeń.

Docelowy użytkownik

Użytkownikami Lead Localization są lekarze przeszkoleni pod kątem planowania i wykonywania procedur DBS. Są to generalnie neurochirurdzy lub neurolodzy.

Grupa pacjentów

Nie ma żadnych demograficznych, regionalnych ani kulturowych ograniczeń dotyczących pacjentów. Lekarz podejmuje decyzję, czy system powinien zostać wykorzystany w celu wspomagania określonego leczenia. Przykładowe zabiegi wymieniono we wskazaniach do stosowania.

Miejsce użycia

Zamierzonym środowiskiem, gdzie wykorzystywany będzie produkt, jest komputer lub laptop w szpitalu (w środowisku biurowym i środowisku sali operacyjnej) lub w gabinecie lekarskim. Powszechnym środowiskiem użycia jest środowisko biurowe.

Bezpieczna obsługa

Ostrzeżenie

Weryfikacja wiarygodności

Ostrzeżenie
Nr art.: 60917-70PL

Date de publication: 2019-02-07