Lead Localization

Układ InlineUkład Inline pozwala porównać ścieżkę trajektorii w dwóch widokach wyrównanych względem ścieżki, gdzie jeden z widoków jest prostopadły względem drugiego.

Nr art.: 60917-70PL

Date de publication: 2019-02-07