Lead Localization

Zapisywanie lub zamykanie oprogramowania

PrzyciskFunkcja


Powrót do poprzedniego etapu i odrzucenie zmian.Wybrać Done, aby wykonać następujące czynności:

  • Zapisać aktualne zadanie

  • Zamknąć Lead Localization

  • Otworzyć inną aplikacjęWybrać Home, aby zapisać zmiany i powrócić do Content Manager.

Aplikacja pracuje w tle, więc można kontynuować pracę od momentu, w którym została przerwana.

Nr art.: 60917-70PL

Date de publication: 2019-02-07