Lead Localization

Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem

Globalny numer jednostki handlowej (GTIN)

Oprogramowanie Lead Localization 1.0 jest identyfikowane na podstawie numeru GTIN: 04056481006884.

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

Z tym systemem może być instalowane i stosowane wyłącznie oprogramowanie określone przez firmę Brainlab. W celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z oprogramowaniem medycznym firmy Brainlab należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Zgodne oprogramowanie firm innych niż Brainlab

Oprogramowanie Lead Localization 1.0 jest zgodne z:

  • Microsoft Windows Server 2008/2012

  • Microsoft Windows 7

  • Microsoft Windows 8.1

  • Microsoft Windows 10

Aby uzyskać szczegółowe i aktualne informacje dotyczące zgodnych systemów operacyjnych, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Oprogramowanie innych firm

Przestroga

Aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows firmy Microsoft i aktualizacje sterowników

Firma Brainlab zezwala jedynie na instalację poprawek zabezpieczeń. Nie wolno instalować dodatków Service Pack ani aktualizacji opcjonalnych. Należy skonfigurować ustawienia w sposób zapewniający pobieranie i instalowanie aktualizacji w prawidłowy sposób i we właściwym czasie. Na platformach Brainlab nie wolno aktualizować sterowników.

Witryna internetowa firmy Brainlab zawiera więcej informacji na temat ustawień oraz wykaz aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft blokowanych przez pomoc techniczną firmy Brainlab.

Adres: www.brainlab.com/updates

Hasło: WindowsUpdates!89

Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i destrukcyjnego oprogramowania

Firma Brainlab zaleca ochronę systemu przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania antywirusowego.

Należy pamiętać, że niektóre ustawienia oprogramowania chroniącego przed destrukcyjnym oprogramowaniem (np. skanera antywirusowego) mogą negatywnie wpływać na działanie systemu. Jeśli wykonywane są na przykład skanowania w czasie rzeczywistym i monitorowany jest każdy dostęp do pliku, może to spowalniać wczytywanie i zapisywanie danych pacjentów. Firma Brainlab zaleca wyłączenie skanowania w czasie rzeczywistym i wykonywanie skanowania antywirusowego po godzinach pracy.

Ostrzeżenie
Ostrzeżenie

W celu uzyskania dodatkowych informacji na te tematy należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Aktualizacje

Ostrzeżenie
Nr art.: 60917-70PL

Date de publication: 2019-02-07