Lead Localization

Układ ACSPodczas panoramowania widoków biały krzyżyk wskazuje środek widoku. Podczas przewijania widoków żółty krzyżyk pokazuje przecięcie aktualnej trajektorii z płaszczyzną rekonstrukcji.

Nr art.: 60917-70PL

Date de publication: 2019-02-07