Lead Localization

Układ OverviewNr

Element

Widok 3D: Przełączanie pomiędzy widokiem osiowym, czołowym i strzałkowym.

  • Widok Inline: Żółta linia głębokości może być regulowana. Zmiany są odzwierciedlane w widoku Perpendicular.

  • Widok Perpendicular.

Nr art.: 60917-70PL

Date de publication: 2019-02-07