Lead Localization

Cel widokuW widokach Inline i Perpendicular:

  • Obrót wykonany w jednym widoku jest odzwierciedlany w drugim.

  • Obiekty są wyświetlane w 2D.

  • Kierunki przyśrodkowy i boczny są identyfikowane w widoku Perpendicular.

W widoku 3D:

  • Kropka odzwierciedla przecięcie żółtej linii z odprowadzeniem w widoku Inline.

  • Linijka jest widoczna w widoku 3D tylko wówczas, gdy użytkownik jest w jednej płaszczyźnie z orientacją osiową, czołową lub strzałkową.

W przypadku odprowadzeń kierunkowych orientacja jest odzwierciedlana markerem kierunkowym .

Nr art.: 60917-70PL

Date de publication: 2019-02-07