Lead Localization

Typowy schemat postępowaniaOprogramowanie Lead Localization jest zwykle wykorzystywane jako część schematu postępowania w ramach Trajectory i obejmuje użycie zarówno aplikacji wymaganych, jak i opcjonalnych aplikacji dodatkowych. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcjach obsługi oprogramowania dla poszczególnych aplikacji.

Krok

1.

Uruchomić Lead Localization.

2.

Wybrać dane pacjenta w Patient Selection.

3.

Opcjonalnie: Połączyć zestawy obrazów za pomocą fuzji, wykorzystując Image Fusion.

4.

Opcjonalnie: Przeprowadzić segmentację struktur za pomocą Anatomical Mapping.

5.

Opcjonalnie: Utworzyć, zmodyfikować i usuwać wiązki włókniste za pomocą Fibertracking.

6.

Opcjonalnie: Utworzyć, zmodyfikować i usuwać obiekty za pomocą SmartBrush.

7.

Przeprowadzić lokalizację i zdefiniować odprowadzenia za pomocą Lead Localization.

8.

Zachować jako plan i zamknąć Lead Localization.

Nr art.: 60917-70PL

Date de publication: 2019-02-07