Lead Localization

Dostosowanie punktu docelowego i punktu wejściaKrok

1.

Wybrać Adjust, aby dostosować punkt docelowy i punkt wejścia.

2.

Przeciągnąć punkt docelowy/wejścia , aby zmienić jego pozycję.

Nr art.: 60917-70PL

Date de publication: 2019-02-07