Lead Localization

Oversikt-oppsettNr.

Komponent

3D-visning: Bytt mellom aksielle, koronale og sagittale visninger.

  • Inline-visning: Den gule dybdelinjen er justerbar. Endringene gjenspeiles i Perpendicular-visningen.

  • Perpendicular-visningen

Art. nr. 60917-70NO

Date de publication: 2019-05-16