Cranial Navigation System Navigation

Vedä ja pudota kuvajoukon valinta

Tietoa Vedä ja pudota kuvajoukon valinta -komennosta

Navigationissa käytetään oletusarvoista asettelutäyttöä. Tämä tarkoittaa, että Navigation täyttää asettelun automaattisesti, kun sovellus tai resektiovaihe käynnistetään ensimmäistä kertaa. Voit muuttaa valittuja tietoja milloin tahansa.Voit muuttaa tietojoukkoja kaikkien asettelujen kohdalla tietyssä asettelussa Data-painikkeen avulla. Mikäli kuvajoukko on merkitty yhdeltä puolelta katkokuviolla , voit vetää sen kulloinkin valittuun asetteluun.

Mikäli kuvajoukkoa ei voida vetää tiettyyn osioon asettelussa (esim. CIP-kuvaa Angio + Reconstructions -asettelun alariville), näytetään kieltomerkki:Art. nro: 60919-93FI

Alkuperäinen julkaisupäivä: 2020-04-02