Cranial Navigation System Navigation

Järjestelmän käyttö

Käyttötarkoitus

Cranial Navigation System yhdessä yhteensopivan navigointityöaseman ja yhteensopivien instrumenttitarvikkeiden kanssa on tarkoitettu kuvaohjatuksi suunnittelu- ja navigointijärjestelmäksi navigoituun leikkaukseen.

Se yhdistää instrumentit virtuaaliseen tietokoneen kuvatilaan navigointityöaseman käsittelemiin potilaan kuvatietoihin. Järjestelmä on tarkoitettu kaikkiin lääketieteellistä hoitoa edellyttäviin tilanteisiin, joissa jäykkiä anatomisia rakenteita voidaan tunnistaa anatomisten kuvien avulla (TT-, TTA-, röntgen-, MR-, MRA- ja ultraääni).

Suunniteltu potilasväestö

Potilaille ei ole väestöllisiä, alueellisia tai kulttuurillisia rajoitteita. Kirurgi voi päättää, käytetäänkö järjestelmää tietyn hoidon avustamisessa.

Kohdekäyttäjä

Tämä käyttöohje on tarkoitettu neurokirurgeille tai heidän avustajilleen Brainlab-navigointijärjestelmää käytettäessä.

Käyttöpaikka

Cranial Navigation System -järjestelmää käytetään sairaalaympäristössä, erityisesti kirurgisiin toimenpiteisiin soveltuvissa huoneissa (esim. leikkaussalit).

Ympäristön vaatimukset riippuvat käytetystä navigointijärjestelmästä. Löydät lisätietoja vastaavista järjestelmän teknisestä oppaasta.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Art. nro: 60919-93FI

Alkuperäinen julkaisupäivä: 2020-04-02