Cranial Navigation System Navigation

Kameran ja monitorin asettaminenJärjestelmän asetukset vaihtelevat käytettävän järjestelmän ja suoritettavan toimenpiteen mukaan.

Toimenpiteet

1.

Aseta kamera ja näyttö varmistaen seuraavat seikat:

  • Valitse kameran asento, joka toimii koko toimenpiteen ajan (mukaan lukien rekisteröinti ja navigointi).
  • Kamera ja näyttö eivät saa rajoittaa kirurgia leikkauksen aikana.
  • Vältä kameran merkittävää liikuttamista toimenpiteen aikana. Jos kameraa siirretään, tarkkuus on tarkistettava uudelleen.
  • Kamerasta on oltava esteetön näköyhteys vertailualustaan ja instrumentteihin koko toimenpiteen, myös kaikkien rekisteröinti- ja navigointivaiheiden aikana. Kameralla on optimaalinen näkymä leikkausalueeseen, kun kamera on noin 1,2–1,8 metrin päässä siitä.

2.

Kytke järjestelmä ja kytke siihen virta. Katso ohjeet alusta järjestelmän käyttöohjeesta (esim. Kick, Curve).

3.

Käynnistä ohjelmisto.

4.

Varmista, että vertailualusta näkyy kameralle.

Seuraava näkymä osoittaa, näkyykö alusta kameralle.Jos alusta ei ole näkyvissä, säädä kameran etäisyyttä ja kulmaa, kunnes alustan esitys on näkyvissä.

Art. nro: 60919-93FI

Alkuperäinen julkaisupäivä: 2020-04-02