Cranial Navigation System Navigation

Ultraäänikerrostukset

Taustatietoja

Vaikka Navigation ei voi tehdä ultraäänikuvauksia itse, Ultrasound Navigationilla tehdyt intraoperatiiviset kuvaukset asetetaan saataville Navigationissa. Lisätietoja on Ultrasound Navigation -ohjelmiston käyttöohjeessa ja Origin Data Management -ohjelmiston käyttöohjeessa.

Jos sinulla on ultraäänitietoja, voit tarkastella niitä Navigationissa ja/tai asettaa ne olemassa olevien MR/TT-tietojoukkojen päälle. Ultraääni voidaan vetää mihin asetteluun tahansa ja sitä voidaan tarkastella kerrostuksena missä tahansa kaksiulotteisessa näkymässä.

Tietoja ultraääninavigoinnilla tehdyistä intraoperatiivisista kuvauksista

Alustava ultraäänikuvaus näytetään automaattisesti kerrostuksena kaikkien kulloisenkin asettelun näkymien päällä. Tämän jälkeiset ultraäänikuvaukset korvaavat vanhemmat kuvaukset näkymissä, joissa ne näytetään kerrostuksina (sekvenssinumero liitetään kuvauksen nimeen).

Ennen perättäisten ultraäänikuvausten tekemistä voit mukauttaa sitä, missä ultraäänikerrostukset näytetään käyttämällä Data-toimintoa ja Overlay Mode -muokkainta.NroKuvaus

Kunkin näytettävän kuvajoukon nimi näytetään näkymänuolen alapuolella. Jos ultraääni näytetään, myös kuvaussekvenssin numero näytetään.

Valitse Overlay avataksesi Threshold– ja Transparency-työkalut.

Art. nro: 60919-93FI

Alkuperäinen julkaisupäivä: 2020-04-02