Cranial Navigation System Navigation

Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlab-tavaramerkit

  • Brainlab® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

  • Curve on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n tavaramerkki.
  • Kick® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.
  • Z-touch® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Patenttitiedot

Tähän tuotteeseen saattaa liittyä yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia patenttihakemuksia. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

Integroidut kolmannen osapuolen ohjelmistot

Tämä ohjelmisto perustuu osittain seuraaviin töihin. Täydelliset lisenssi- ja tekijänoikeusilmoitukset löytyvät seuraavista osoitteista:

CE-merkintä  • CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.

  • Navigation 4.0 on osa Cranial Navigation System -järjestelmää, joka on luokan IIb tuote MDD:ssä määritettyjen sääntöjen mukaan.

Raportoi tähän tuotteeseen liittyvistä häiriötapahtumista

Sinun on ilmoitettava kaikista mahdollisesti tähän tuotteeseen liittyvistä vakavista häiriöistä Brainlabille ja Euroopassa lääkinnällisistä laitteista vastaavalle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

Art. nro: 60919-93FI

Alkuperäinen julkaisupäivä: 2020-04-02