Object Management Anatomical Mapping

Järjestelmän käyttö

Käyttötarkoitus

Brainlab Elements Object Management ovat sovelluksia segmentointiobjektien luomista, hienosäätöä ja yhdistelyä varten. Luotuja segmentointiobjekteja voidaan käyttää jatkohoidon suunnitteluun.

Käytön indikaatiot

Brainlab Elements Object Management -ohjelmistoa voidaan käyttää kaikissa kliinisissä työnkuluissa, jotka edellyttävät segmentointiobjektien luontia tai käsittelyä. Itse laitteella ei ole erityisiä kliinisiä indikaatioita.

Kohteena oleva potilaspopulaatio

Potilaille ei ole väestöllisiä, alueellisia tai kulttuurisia rajoituksia.

Tarkoitettu osa kehosta tai kudostyypistä, jota käytetään tai joka on vuorovaikutuksessa

Laite on vain ohjelmisto. Se ei käsittele mitään kehon osaa tai kudosta.

Tarkastelu-, tarkennus-, yhdistelmä- ja marginaaliominaisuudet eivät rajoitu mihinkään kehonosaan (eli segmentointiobjektit mistä tahansa kehonosasta voidaan tuoda ja käyttää edellä tarkoitetulla tavalla).

Segmentaatioobjektien todellinen saatavuus ja siten kehon osat riippuvat Elements Anatomical Mapping -lisensointiominaisuuksista.

Aiottu käyttäjäprofiili

Sovellus on tarkoitettu neurokirurgian ja sädehoidon suunnittelun parissa työskentelevien lääketieteen ammattilaisten ja heidän avustajiensa käyttöön.

Aiottu käyttöympäristö

Brainlab Elements Object Management soveltuu käytettäväksi:

  • sairaalan toimistoympäristössä tai muussa paikassa, jossa on tietokone

  • leikkaussalissa / leikkaustiloissa tai kirurgisiin toimenpiteisiin soveltuvissa tiloissa.

Ohjelmisto voidaan asentaa tavalliseen Windows-tietokoneeseen, joka täyttää määritellyt vähimmäisvaatimukset.

Tarkempi käyttöympäristö (esim. tietty suunnittelunasema tai navigointialusta) voi tulla kyseeseen, kun sitä käytetään yhdessä muiden laitteiden kanssa. Aiottu käyttöympäristö on ilmoitettu vastaavan järjestelmän teknisissä tiedoissa.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Art. nro: 60917-68FI

Julkaisupäivä: 2018-08-30