Spine Planning

Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem medycznym

Urządzenia innych firm

Ostrzeżenie

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

Z tym systemem może być instalowane i stosowane wyłącznie oprogramowanie określone przez firmę Brainlab. W celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z oprogramowaniem medycznym firmy Brainlab należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Oprogramowanie innych firm

Przestroga

Aktualizacje

Ostrzeżenie

Skanowanie pod kątem wirusów i oprogramowania złośliwego

Firma Brainlab zaleca zabezpieczanie systemu przy użyciu najnowszych programów antywirusowych.

Należy pamiętać, że niektóre ustawienia programów do ochrony przed oprogramowaniem złośliwym (np. skanera antywirusowego) mogą negatywnie wpływać na wydajność systemu. Na przykład jeśli wykonywane jest skanowanie w czasie rzeczywistym i monitorowany jest każdy dostęp do pliku, to wczytywanie i zapisywanie danych pacjentów może być wolne. Firma Brainlab zaleca wyłączenie skanowania w czasie rzeczywistym i wykonywanie skanowania pod kątem obecności wirusów poza godzinami pracy klinicznej.

Ostrzeżenie
Ostrzeżenie

Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Aktualizacje bezpieczeństwa Microsoft dla systemu Windows oraz aktualizacje sterowników

Firma Brainlab pozwala wyłącznie na instalację aktualizacji bezpieczeństwa. Nie wolno instalować pakietów serwisowych ani aktualizacji opcjonalnych. Należy zweryfikować ustawienia, aby mieć pewność, że aktualizacje są pobierane i instalowane prawidłowo i w odpowiednim czasie. Nie wolno aktualizować sterowników na platformach firmy Brainlab.

Więcej informacji dotyczących ustawień oraz listę aktualizacji bezpieczeństwa Microsoft zablokowanych przez pomoc techniczną firmy Brainlab można znaleźć na stronie internetowej firmy Brainlab.

Adres: www.brainlab.com/updates

Hasło: WindowsUpdates!89

Nr art.: 60920-06PL

Fecha de elaboración: 2020-03-09