Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Virtual iMRI Cranial

Genel Bilgiler

Hasta anatomisi ameliyat sırasında değişir. Ameliyat içi görüntüleme tekniklerinin kullanılmasıyla fiili olarak değiştirilmiş hasta anatomisini gösteren yeni görüntü setleri elde etmek mümkündür.

Virtual iMRI Cranial kullanarak ameliyat öncesi planlama bilgisini bir ameliyat içi taramaya elastiki olarak dönüştürerek ve CSF sızıntısından kaynaklı ameliyatla ilişkili beyin kaymasını dikkate alarak ameliyat öncesi ve ameliyat içi görüntü verilerinin iyileştirilmiş bir şekilde uzamsal olarak eşleşmesini sağlayabilirsiniz.

Virtual iMRI Cranial, ameliyat içi referans görüntü setini daha iyi eşleştirmek için ameliyat öncesi bir görüntü setinin doku değişikliklerini simüle ederek ve bir deformasyon alanı uygulayarak sanal bir görüntü seti oluşturur. Bundan sonra amaç sanal görüntü setini herhangi başka bir potansiyel içerikle ve/veya ameliyat içi görüntü setiyle ilgili olarak ameliyat öncesi planda mevcut olan diğer görüntü setleriyle birlikte incelemek ve yeterliyse sonucu onaylamaktır.

Uyarı

Öneriler

Virtual iMRI Cranial görüntü verileri en iyi sonuçların elde edilmesini garantilemek için aşağıdaki önerilere uymalıdır:

 • Görüntü çiftleri hastanın bir kesişme hacmini kapsamalıdır

 • Minimum 10 kesit

 • 3 mm’den düşük bir kesit aralığı (3 mm’den düşük bir kesit kalınlığı ve aralıksız çekim önerilir)

 • Tam DICOM bilgileri (yani, eksiksiz DICOM başlığı, örn. çekim parametrelerini gösterir)

 • MR verilerinin düzeltilmesi gerekiyorsa T1-ağırlıklı 3D veya 2D aksiyal set olarak çekilmelidir (T2 ağırlıklı veya yağ baskılayan bir çekim de kullanılabilir).

 • Ameliyat esnasındaki görüntüleme, kemik flebi tekrar yerine konulmuş halde çekilmelidir (yani kafatası tekrar kemik flebiyle kapatılmış/örtülmüş olmalıdır)

 • İyi bir ham görüntü kalitesi (örn. yüksek çözünürlük, yüksek kontrast, minimum artifakt)

Desteklenen Görüntü Modaliteleri

Aşağıdaki gibi eşleştirildiklerinde Virtual iMRI Cranial için aşağıdaki görüntü modaliteleri desteklenir:

 • BT-MR

 • MR-MR

Desteklenmeyen Görüntü ModaliteleriAşağıdaki özel modaliteler ve dizi tipleri doğrudan hesaplama için desteklenmez:

 • Önceden deforme olmuş görüntü setleri

 • RGB görüntüleri

 • DTI Çalışmaları (B0, FA veya ADC haritaları)

 • Faz ve hız haritaları

 • Perfüzyon haritaları

 • Spektroskopi görüntüleri

 • Gradyen kalibrasyon taramaları

 • FLAWS taramaları (sıvı ve beyaz madde baskılaması)

 • Eksiltme görüntüleri ve projeksiyonları (Minimum/Maksimum Yoğunluk Projeksiyonları)

 • Burned-in nesneleri içeren görüntü setleri

Desteklenen İçerik

Aşağıdaki içerik desteklenir ve bir görüntü setinin deformasyonuna dayalı olarak uyarlanır:

 • Voksel nesneleri

 • Etiketli noktalar

 • Yörüngeler

 • Lif demetleri (örn., DTI lif yolları)

Mak. No. 60917-73TR

Fecha de publicación: 2020-09-03