Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Hizalama Nasıl Tanımlanır?

Align’ı kullanarak referans füzyon çiftini değiştirebilirsiniz. Bu şekilde görüntüleme için en iyi yönü tanımlayabilirsiniz.Görüntü yönünü değiştirmek veya seçilen görüntü setinizin hizalamasını tanımlamak için aşağıdakileri yapın:

Adım

1.

Menüden Align’ı seçin.

2.

Hizalamayı tanımlanması istenen görüntü setini seçin.

Mak. No. 60917-73TR

Fecha de publicación: 2020-09-03