Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Füzyon Ağacının Kullanılması ve Füzyon Çiftlerinin Değiştirilmesi

Genel Bilgiler

Image Fusion görüntü özelliklerine dayalı füzyon çiftlerinden oluşan bir ağ oluşturur (örn. kazanım süresi, görüntüleme modalitesi, uzamsal çözünürlük, vb.).

Data menüsünün etkinleştirilmesiyle Fusion Tree bölümü, inceleme altındaki mevcut çifte ve diğer kullanılabilir çiftlere bir genel bakış sağlar.

Fusion Tree menüsü içinde iki farklı işlevsellik mevcuttur:

  • Edit kullanarak eşleştirmeyi manuel olarak değiştirme

  • Align kullanarak belli görüntü setlerinin görüntülenme yönünü değiştirme

Mak. No. 60917-73TR

Fecha de publicación: 2020-09-03